توضیحات

نمونه سوال اجتماعی پنجم  دروس 13 و 14 و 15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,امتحان اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,سوالات اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,کاربرگ اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-11-01.pdf دانلود

0