توضیحات

نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,امتحان پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,سوال پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,سوالات پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوال پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوالات پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,کاربرگ پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوال پنجم مطالعات درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-07-03.pdf دانلود0