نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2063 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-04-05.doc
p5-M-04-05.pdf

0