توضیحات

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-04-01.pdf دانلود

0