توضیحات

نمونه سوال هدیه هفتم ترم اول تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه هفتم ترم اول تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه هفتم ترم اول نمونه2,امتحان هدیه هفتم ترم اول,سوال هدیه هفتم ترم اول نمونه2,سوالات هدیه هفتم ترم اول,نمونه سوال هدیه هفتم ترم اول,نمونه سوالات هدیه هفتم ترم اول,کاربرگ هدیه هفتم ترم اول,نمونه سوال هدیه هفتم ترم اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-H-10-3-01.pdf دانلود

0