توضیحات

نمونه سوال هدیه هفتم درس1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال هدیه هفتم درس1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,امتحان هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوال هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوالات هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوالات هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,کاربرگ هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال هدیه هفتم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-H-07-03.pdf دانلود0