توضیحات

نمونه سوال هدیه هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.نمونه سوال هدیه هفتم درس 1 و 2

آزمون هدیه هفتم درس 1 و 2,امتحان هدیه هفتم درس 1 و 2,سوال هدیه هفتم درس 1 و 2,سوالات هدیه هفتم درس 1 و 2,نمونه سوال هدیه هفتم درس 1 و 2,نمونه سوالات هدیه هفتم درس 1 و 2,کاربرگ هدیه هفتم درس 1 و 2,نمونه سوال هدیه هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-H-07-01.pdf دانلود

0