نمونه سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

2199 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال هدیه هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-H-04-04.doc
p7-H-04-04.pdf

0