نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 5

2179 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),امتحان فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),سوالات فارسی هفتم نوبت دوم( تستی),نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),نمونه سوالات فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),کاربرگ فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی),نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-04-05.docx
p7-F-04-05.pdf

0