توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم درس1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال فارسی هفتم درس1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم درس 1,امتحان فارسی هفتم درس 1,سوال فارسی هفتم درس 1,سوالات فارسی هفتم درس 1,نمونه سوال فارسی هفتم درس 1,نمونه سوالات فارسی هفتم درس 1,کاربرگ فارسی هفتم درس 1,نمونه سوال فارسی هفتم درس 1

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-07-01.pdf دانلود

0