نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2

2077 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,امتحان فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,سوالات فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,نمونه سوالات فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,کاربرگ فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2,نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-09-05.docx
p7-F-09-05.pdf

0