نمونه سوال فارسی هفتم درس7

2113 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم درس7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم درس7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم درس7,امتحان فارسی هفتم درس7,سوال فارسی هفتم درس7,سوالات فارسی هفتم درس7,نمونه سوال فارسی هفتم درس7,نمونه سوالات فارسی هفتم درس7,کاربرگ فارسی هفتم درس7,نمونه سوال فارسی هفتم درس7

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-08-03.doc
p7-F-08-03.pdf

0