نمونه سوال فارسی هفتم درس6

3403 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم درس6,امتحان فارسی هفتم درس6,سوال فارسی هفتم درس6,سوالات فارسی هفتم درس6,نمونه سوال فارسی هفتم درس6,نمونه سوالات فارسی هفتم درس6,کاربرگ فارسی هفتم درس6,نمونه سوال فارسی هفتم درس6

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-08-02.doc
p7-F-08-02.pdf

0