نمونه سوال فارسی هفتم درس 12

2259 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم درس 12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم درس 12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم درس 12,امتحان فارسی هفتم درس 12,سوال فارسی هفتم درس 12,سوالات فارسی هفتم درس 12,نمونه سوال فارسی هفتم درس 12,نمونه سوالات فارسی هفتم درس 12,کاربرگ فارسی هفتم درس 12,نمونه سوال فارسی هفتم درس 12

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-12-01.doc
p7-F-12-01.pdf

0