توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.


نمونه سوال فارسی هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,امتحان فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,سوال فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,سوالات فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوالات فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,کاربرگ فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال فارسی هفتم درس 1 و 2

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-07-04.pdf دانلود

0