نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2578 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-04-05.doc
p8-H-04-05.pdf

0