توضیحات

نمونه سوال پیام هشتم دروس 2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال پیام هشتم دروس 2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پیام هشتم دروس 2و3,امتحان پیام هشتم دروس 2و3,سوال پیام هشتم دروس 2و3,سوالات پیام هشتم دروس 2و3,نمونه سوال پیام هشتم دروس 2و3,نمونه سوالات پیام هشتم دروس 2و3,کاربرگ پیام هشتم دروس 2و3,نمونه سوال پیام هشتم دروس 2و3

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-07-02.pdf دانلود

0