توضیحات

نمونه سوال پیام هشتم دروس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال پیام هشتم دروس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,امتحان پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,سوال پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,سوالات پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,نمونه سوال پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,نمونه سوالات پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,کاربرگ پیام هشتم درس 1 و 2 و 3,نمونه سوال پیام هشتم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-07-03.pdf دانلود

0