توضیحات

نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-04-01.pdf دانلود

0