نمونه سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی) نمونه 6

2166 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),امتحان فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),سوالات فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),نمونه سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),کاربرگ فارسی هشتم نوبت دوم (تستی),نمونه سوال فارسی هشتم نوبت دوم (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-04-06.docx
p8-F-04-06.pdf

0