نمونه سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی)

2152 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),امتحان فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),سوالات فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),نمونه سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),نمونه سوالات فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),کاربرگ فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی),نمونه سوال فارسی هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-04-01.doc
p8-F-04-01.pdf

0