نمونه سوال فارسی هشتم درس16

2068 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس16 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس16 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس16,امتحان فارسی هشتم درس16,سوال فارسی هشتم درس16,سوالات فارسی هشتم درس16,نمونه سوال فارسی هشتم درس16,نمونه سوالات فارسی هشتم درس16,کاربرگ فارسی هشتم درس16,نمونه سوال فارسی هشتم درس16

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-01&02-01.doc
p8-F-01&02-01.pdf

0