نمونه سوال فارسی هشتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه1

2291 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم (نوبت اول),امتحان فارسی هشتم (نوبت اول),سوال فارسی هشتم (نوبت اول),سوالات فارسی هشتم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی هشتم (نوبت اول),نمونه سوالات فارسی هشتم (نوبت اول),کاربرگ فارسی هشتم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی هشتم (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-10-3-01.pdf دانلود

0