نمونه سوال فارسی هشتم دروس 8و9

2596 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم دروس 8و9,امتحان فارسی هشتم دروس 8و9,سوال فارسی هشتم دروس 8و9,سوالات فارسی هشتم دروس 8و9,نمونه سوال فارسی هشتم دروس 8و9,نمونه سوالات فارسی هشتم دروس 8و9,کاربرگ فارسی هشتم دروس 8و9,نمونه سوال فارسی هشتم دروس 8و9

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-10-01.docx
p9-F-10-01.pdf

0