نمونه سوال فارسی هشتم درس13

2076 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس13,امتحان فارسی هشتم درس13,سوال فارسی هشتم درس13,سوالات فارسی هشتم درس13,نمونه سوال فارسی هشتم درس13,نمونه سوالات فارسی هشتم درس13,کاربرگ فارسی هشتم درس13,نمونه سوال فارسی هشتم درس13

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-12-04.doc
p8-F-12-04.pdf

0