نمونه سوال فارسی هشتم درس14

3185 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس14,امتحان فارسی هشتم درس14,سوال فارسی هشتم درس14,سوالات فارسی هشتم درس14,نمونه سوال فارسی هشتم درس14,نمونه سوالات فارسی هشتم درس14,کاربرگ فارسی هشتم درس14,نمونه سوال فارسی هشتم درس14

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-12-03.docx
p8-F-12-03.pdf

0