نمونه سوال فارسی هشتم درس11

2220 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس11,امتحان فارسی هشتم درس11,سوال فارسی هشتم درس11,سوالات فارسی هشتم درس11,نمونه سوال فارسی هشتم درس11,نمونه سوالات فارسی هشتم درس11,کاربرگ فارسی هشتم درس11,نمونه سوال فارسی هشتم درس11

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-11-01.doc
p8-F-11-01.pdf

0