توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس 1,امتحان فارسی هشتم درس 1,سوال فارسی هشتم درس 1,سوالات فارسی هشتم درس 1,نمونه سوال فارسی هشتم درس 1,نمونه سوالات فارسی هشتم درس 1,کاربرگ فارسی هشتم درس 1,نمونه سوال فارسی هشتم درس 1

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-07-01.pdf دانلود

0