نمونه سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4

2142 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس 1 تا 4,امتحان فارسی هشتم درس 1 تا 4,سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4,سوالات فارسی هشتم درس 1 تا 4,نمونه سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4,نمونه سوالات فارسی هشتم درس 1 تا 4,کاربرگ فارسی هشتم درس 1 تا 4,نمونه سوال فارسی هشتم درس 1 تا 4

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-08-05.docx
p8-F-08-05.pdf

0