نمونه سوال فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2

2926 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم دروس 14و15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم دروس 14و15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,امتحان فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,سوال فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,سوالات فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,نمونه سوالات فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,کاربرگ فارسی ششم دروس 14و15 نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم دروس 14و15

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-12-02.doc
p6-F-12-02.pdf

0