نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13

2520 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,امتحان فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,نمونه سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,کاربرگ فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس 13

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-11-03.doc
p6-F-11-03.pdf0