پایه ششم

در این بخش نمونه سوالات تمامی دروس پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات دروس پایه ششم با پاسخنامه آزمون کلاس ششم با جواب و امتحان کلاس ششم با جواب و سوال کلاس ششم با جواب و سوالات کلاس ششم با جواب و نمونه سوال کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات کلاس ششم با جواب و کاربرگ کلاس ششم

آزمون ششم با جواب,امتحان ششم با جواب,سوال ششم با جواب,سوالات ششم با جواب,نمونه سوال ششم با جواب,نمونه سوالات ششم با جواب,کاربرگ ششم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

5%

ریاضی پایه ششم

نمونه سوال ریاضیات ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون ریاضی کلاس ششم با جواب و امتحان ریاضی کلاس ششم با جواب و سوال ریاضی کلاس ششم با جواب و سوالات ریاضی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال ریاضی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات ریاضی کلاس ششم با جواب و کاربرگ ریاضی کلاس ششم نمونه سوال ریاضی 6عدد و الگوهای عددی الگوهای عددی یادآوری عددنویسی بخش پذیری معرّفی اعداد صحیح نمونه سوال ریاضی 6کسر جمع و تفریق کسرها ضرب کسرهاتقسیم کسرهامحاسبات با کسرنمونه سوال ریاضی 6اعداد اعشاری یادآوری ضرب و تقسیم تقسیم عدد اعشا

225,400  تومان
5%

علوم تجربی پایه ششم

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون علوم تجربی کلاس ششم با جواب و امتحان علوم تجربی کلاس ششم با جواب و سوال علوم تجربی کلاس ششم با جواب و سوالات علوم تجربی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال علوم تجربی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات علوم تجربی کلاس ششم با جواب و کاربرگ علوم تجربی کلاس ششم

288,100  تومان
5%

فارسی پایه ششم

نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس ششم با جواب و امتحان فارسی کلاس ششم با جواب و سوال فارسی کلاس ششم با جواب و سوالات فارسی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس ششم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس ششم

435,800  تومان
5%

هدیه های آسمان پایه ششم

نمونه سوال هدیه ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و امتحان هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و سوال هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و سوالات هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و نمونه سوال هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات هدیه های آسمان کلاس ششم با جواب و کاربرگ هدیه های آسمان کلاس ششم

337,200  تومان
5%

قرآن پایه ششم

نمونه سوال قرآن ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون قرآن کلاس ششم با جواب و امتحان قرآن کلاس ششم با جواب و سوال قرآن کلاس ششم با جواب و سوالات قرآن کلاس ششم با جواب و نمونه سوال قرآن کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات قرآن کلاس ششم با جواب و کاربرگ قرآن کلاس ششم

87,500  تومان
5%

مطالعات اجتماعی پایه ششم

نمونه سوال مطالعات ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس ششم

288,300  تومان

0