نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2

2174 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,امتحان فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,سوالات فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوالات فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,کاربرگ فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-03-1-02.doc
p6-F-03-1-02.pdf

0