نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1

2122 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,امتحان فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,سوالات فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوالات فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,کاربرگ فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی ششم از درس 11 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-03-1-01.pdf دانلود

0