نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9

2196 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,امتحان فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,نمونه سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,کاربرگ فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9,نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس9

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-09-03.doc
p6-F-09-03.pdf

0