نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) تستی نمونه 4

2135 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),امتحان فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),نمونه سوالات فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),کاربرگ فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول),نمونه سوال فارسی ششم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-10-3-04.docx
p6-F-10-3-04.pdf

0