نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

2062 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ فارسی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-F-04-01.pdf دانلود

0