توضیحات

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,امتحان علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,سوالات علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوالات علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,کاربرگ علوم ششم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-O-03-01.pdf دانلود

0