نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2

3140 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,امتحان ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,کاربرگ ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-R-03-02.doc
p6-R-03-02.pdf

0