تخفیف ویژه برای خرید پایه

برو به تخفیف

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه1

66 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

4,700  تومان

قیمت محصول.

محصول مورد تایید میباشد
محصول پولی میباشد
محصول اختصاصی ما می باشد

توضیحات

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-R-03-01.doc دانلود
p6-R-03-01.pdf دانلود

0