نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4

2295 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,امتحان ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,نمونه سوالات ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,کاربرگ ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 4,نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک

0