توضیحات

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,امتحان اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,سوالات اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,کاربرگ اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-01&02-01.pdf دانلود

0