نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

2787 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-04-04.doc
p6-M-04-04.pdf

0