نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2093 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-04-02.doc
p6-M-04-02.pdf0