توضیحات

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-04-01.pdf دانلود

0