نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2

2224 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,امتحان اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوالات اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,کاربرگ اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-03-02.doc
p6-M-03-02.pdf

0