نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 2

2065 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

18,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,امتحان تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,سوالات تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,نمونه سوالات تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,کاربرگ تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم,نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-TS-3-2-02.docx
p10-TS-3-2-02.pdf

0