توضیحات

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,امتحان علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,سوالات علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوالات علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,کاربرگ علوم چهارم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوال علوم چهارم دروس 11و12و13

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-O-01&02-01.pdf دانلود

0