نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول تستی 20 سوالی)نمونه 2

2213 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم چهارم از اول کتاب تا پایان درس6 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,امتحان علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,سوال علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,سوالات علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,نمونه سوال علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,نمونه سوالات علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,کاربرگ علوم چهارم نوبت اول نمونه 6,نمونه سوال علوم چهارم نوبت اول نمونه 6

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-O-10-3-02.docx
p4-O-10-3-02.pdf0