نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2039 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-O-04-05.doc
p4-O-04-05.pdf

0